Quy hoạch thị trấn Dương Đông Phú Quốc, Biết để đầu tư hiệu quả!